Specialkost

Specialkost till barn och elever i kommunens skolor och förskolor kan tillhandahållas framför allt av medicinska skäl. Utbudet av koster grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider.

Tänk på att det är vårdnadshavarens ansvar att informera förskola/skola om behov av specialkost.

Specialkost av medicinska skäl

Specialkost av medicinska skäl tillhandahålls efter att läkarintyg lämnats samt underskriven ansökan. Det är viktigt att elever/barn med allergi eller överkänslighet har fått en korrekt diagnos så att rätt livsmedel undviks.

Medicinska skäl kan exempelvis vara celiaki eller allergier mot vissa livsmedel (komjölksprotein, ägg, fisk, soja etc).

Ansökningsblankett för specialkost av medicinska skäl Pdf, 241.2 kB.

Annan specialkost utan läkarintyg

Specialkost utan läkarintyg tillhandahålls efter ansökan från vårdnadshavare. Det kan exempelvis vara:

  • Vegan-kost, (kontakta förskolan/skolsköterskan för ansökan)
  • kost utan fläskkött
  • vegetarisk kost med eller utan fisk, mjölk och ägg
  • överkänslighet med lättare reaktioner, där det räcker med att man plockar bort ingrediensen vid servering

Ansökningblankett för annan specialkost som inte kräver läkarintyg Pdf, 138.9 kB.

Laktosreducerad kost

Laktosreducerad kost tillhandahålls utan läkarintyg efter ansökan från vårdnadshavare men barns långvariga magbesvär bör alltid bedömas av sjukvården.

Barnet/eleven erbjuds laktosfri mjölk till den vanliga kosten. De dagar det serveras mat med mycket mjölk i, t.ex. pannkakor, lasagne, risgrynsgröt tillagas det laktosfritt till dessa barn/elever.

Behöver barnet/eleven helt laktosfri kost ska det ansökas om med hjälp av blanketten specialkost av medicinska skäl. Läkarintyg krävs i dessa fall.

Eftersom tillståndet är ovanligt finns det risk för att man missar eventuell bakomliggande sjukdom om man ej fått tillståndet bedömt inom sjukvården.

Ansökningsblankett för laktosreducerad kost Pdf, 174.8 kB.

Ansökningsblankett för laktosfri kost (kräver läkarintyg) Pdf, 241.2 kB.

Ändrade kostbehov

Behovet av specialkost kan förändras under barnets uppväxt och bör följas upp kontinuerligt. Ett nytt aktuellt läkarintyg lämnas vid förändrat behov och i samband med att barnet/eleven börjar förskoleklass och i samband med årskurs 4, 7 samt vid gymnasiestarten.

Det behövs inget nytt intyg vid celiaki under skolgången.

I förskolan ansvarar förskolechef för att både vårdnadshavare och personal har aktuell information utifrån ansökan och beslut om specialkost.

I skolan lämnas ansökan till skolsköterskan. Skolsköterskan informerar berörd personal och dokumenterar i elevens skolhälsovårdsjournal (datajournal).

Observera att tillagningsköket har noggranna rutiner för att garantera rätt mat till barnet/eleven, utifrån vårdnadshavares ansökan. Vid förändringar i kosten är det mycket viktigt att dialog sker mellan alla berörda och att ny ansökan lämnas.

Kontaktinformation

Har du frågor om specialkost ska du i första hand vända dig till förskolan för förskolebarn eller skolsköterskan för elever inom grundskola och gymnasieskola.

Du kan även kontakat kommunens kostchef, Eldin Salihovic. Eldins nås via mailadress: eldin.msalihovic@edu.gnosjo.se eller telefon: 0370-33 11 60.

Du kan alltid även få rådgivning om specialkost hos regionens allergikonsulent. Den nås på telefon: 010-242 22 00. Numret går till barnmottagningen på Ryhovs sjukhus.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: