Hillerstorpsskolan

Hillerstorpsskolan är en F-9-skola med närmare 200 elever i årskurs F-6 och cirka 90 elever i årskurs 7-9. På skolan finns ett fritidshem med elever från åk F-6.

Lärarna är indelade i arbetslag. Ett fortlöpande samarbete finns mellan de olika personalkategorierna, inte minst mellan förskoleklassen och åk 1, samt mellan fritidspedagoger och åk 1-3. Personalen träffas regelbundet på gemensamma konferenser för
F-9.

Tack vare närheten till varandra och gemensamma personalrum finns goda möjligheter till samtal och kontakter över de gamla stadiegränserna.

En viktig resurs för verksamheten är elevvårdspersonalen. Våra lokalvårdare, vaktmästare och skolmåltidspersonal ser till att vi får en trevlig miljö och god mat.

Vi bedriver ett aktivt arbete mot mobbning där vårt antimobbningsteam är en viktig resurs tillsammans med elever som är kamratstödjare i de olika klasserna.

Vårt projekt "KRAM" är en del av vårt värdegrundsarbete. Det vilar på "fyra ben": Kamratskap - Respekt - Ansvar - Miljö. Projektet är ett led i att förverkliga vår vision: På våra skolor möter vi varandras blickar, känner oss trygga och visar varandra respekt. På Hillerstorpsskolan tar personal, elever och föräldrar ansvar för elevernas kunskapsutveckling.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Adress
Hillerstorpsskolan F-9
Kävsjövägen 4
335 73 Hillerstorp

Telefon
0370-33 33 00 (expedition)
0370-33 33 52,
0370-33 33 53 (förskoleklass/fritidshem)
0370-33 33 40 (personalrum) 0370-33 14 48 (sjukanmälan
F-9)

Rektor åk F-9
David Holm
telefon 0370-33 11 58
david.holm@edu.gnosjo.se

Verksamhetsledare F-3
Jenny Magnusson
telefon 0370-33 33 09
jenny.magnusson@edu.gnosjo.se

Verksamhetsledare 4-6
Magdalena Svensson
telefon 0370-33 33 10
magdalena.svensson@edu.gnosjo.se

Verksamhetsledare 7-9
Johan Holmberg
telefon 0370-33 33 37
johan.holmberg@edu.gnosjo.se

Länkar

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillerstorpsskolan 22-23 Pdf, 386 kB.