Föräldrasamverkan

Inom grundskolan finns det föräldraföreningar som sammanträder ca 2-3 gånger per termin. Vid träffarna är rektor och platsansvarig medbjuden och berättar om vad som är på gång inom skolan. Det kan handla om tjänster, skolmat, raster, inköp med mera. efter en kortare medverkan har de mötet på egen hand.

Föräldrasamverkan finns också runt den enskilda eleven i form av utvecklingssamtal och ibland elevvårdskonferens.

Det är även återkommande föräldramöten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kultur- och utbildningsförvaltningen Läroverksgatan 17 335 32 Gnosjö tel 0370-33 11 48, 33 11 49