Bedömning och betyg

Terminsbetyg ges i årskurserna 6, 7, 8 och 9 i slutet av höst- och vårterminen. Betyg ges i en skala A-F där A är högsta betyget.

I övriga årskurser på grundskolan ges omdömen i alla ämnen vid terminslutet. Kommunens skolor arbetar målmedvetet och intensivt med att göra bedömningarna så likvärdiga som är möjligt.

Individuella utvecklingsplaner

De individuella utvecklingsplanerna registreras i ett system som heter Dexter och de följs kontinuerligt upp av kontaktlärare/undervisande lärare och vid utvecklingssamtalet.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17
335 32 Gnosjö
Telefon: 0370-33 11 48 eller

0370-33 11 49

E-postadress
ku@edu.gnosjo.se

Kultur- och utbildningschef
Anette Skötte
Telefon: 0370-33 11 62
anette.skotte@edu.gnosjo.se