Grundskola

Vision: "Vi bygger grunder för livet"

I Gnosjö kommuns grundskolor går cirka 1160 elever (förskoleklassen inräknad). Gemensamt för skolorna i kommunen är bland annat en satsning på att fler elever ska nå godkända betyg.

Skolutvecklingsarbetet går i första hand ut på att öka barnens och elevernas måluppfyllelse. Det innebär att varje skola strävar efter att utveckla barns och elevers lärande och utveckling.

F-6 skolor finns i Hillerstorp, Kulltorp, Åsenhöga och Gnosjö. Fritidshemmen är lokaliserade till dessa skolenheter.

7-9 skolor finns i Hillerstorp och Gnosjö.

I Gnosjö kommun finns inga friskolor.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17
335 32 Gnosjö
Telefon: 0370-33 11 48 eller

0370-33 11 49

E-postadress
ku@edu.gnosjo.se

Kultur- och utbildningschef
Anette Skötte
Telefon: 0370-33 11 62
anette.skotte@edu.gnosjo.se

Grundskolechef
Agneta Dynesius Täck
Telefon: 0370-33 11 85
agneta.dynesiustack@edu.gnosjo.se

Gnosjö rektorsområde
Expedition
Läroverksgatan 17
335 32 Gnosjö
Telefon: 0370-33 11 48,
0370-33 11 49

Hillerstorps rektorsområde
Expedition
Kävsjövägen 4
335 73 Hillerstorp
Telefon: 0370-33 33 00