Ansök om plats

Du anmäler ditt behov av plats i Gnosjö kommuns förskolor eller fritidshem med hjälp av e-tjänsten. Du kan önska flera alternativ. Du som redan har plats kan logga in för att ändra dina kontaktuppgifter eller inkomst. Du säger också upp platsen med hjälp av e-tjänsten.

Via appen IST Home Skola kan du ändra schema för ditt barn, lämna anmälan om frånvaro, ledighet eller ändra dina kontaktuppgifter.

E-tjänst förskola/fritidshem

E-tjänst förskola/fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kötid och placering

När ledig plats i förskola uppstår erbjuds barnen plats efter ködatum. Vid placering tas i möjligaste mån hänsyn till barn i behov av särskilt stöd, familjens önskemål beträffande placeringsdatum och speciell förskola, syskons placering och närhet till hemmet.

Platsgaranti

Vi har platsgaranti inom fyra månader från ansökningsdatum. Om det finns platser tillgängliga kan det gå snabbare.
Placering på fritids sker tidigast 2 veckor efter ansökningsdatum.

Uppsägningstid

Vårdnadshavarnas uppsägningstid är två månader. Uppsägningstiden för lovplats är fyra månader. Avgift uttages under uppsägningstiden. Uppsägning sker via e-tjänsten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Administratör
Telefon: 0370-33 11 51

barnomsorg@edu.gnosjo.se