Vaccinationer

Vaccination enligt det svenska vaccinationsprogrammet som påbörjades inom Barnhälsovården fortsätter under skoltiden i enlighet med rekommendationer och föreskrifter från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Kompletterande vaccinationer erbjuds efter behov.

Här kan du läsa mer om det svenska vaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Här är Folkhälsomyndighetens vaccinationsinformation på arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja. Länk till annan webbplats.

Vaccinationerna dokumenteras i barnets skolhälsovårdsjournal och efter samtycke med vårdnadshavaren även i vaccinationsregistret Svevac. Alla vaccinationer registreras också i det lagstadgade nationella vaccinationsregistret, NVR.
Här kan du läsa det lagstadgade nationella vaccinationsregistrets information till den vaccinerade och dennes vårdnadshavare Länk till annan webbplats.


Samtycke behövs alltid

När det är dags för eleven att vaccineras kommer vårdnadshavare och elev att informeras. Inför vaccinationen inhämtas vårdnadshavarnas samtycke för att skolsköterskan skall kunna ge vaccinationen.

Journalen via nätet på 1177.se

Du som är vårdnadshavare kan om du samtyckt till registrering i Svevacs register se vaccinationer i ditt barns journal tills barnet fyller 13 år. Du loggar in på 1177.se med e-legitimation. Logga in i din egen journal och växla därefter till ditt barns journal.
Du som är 16 år eller äldre kan se dina vaccinationer. På 1177.se kan du logga in via e-legitimation för att se och läsa din journal Länk till annan webbplats..

Om sjukdomarna

Mässling (morbilli) är en mycket smittsam virussjukdom med luftvägs-symtom, särskilt hosta, och hög feber. Efter några dagar tillkommer ett typiskt hudutslag. På kindernas insida återfinns små saltkornsliknande fläckar på rodnad botten (Kopliks fläckar). Det är vanligt att den som blir sjuk i mässling drabbas av komplikationer.

Påssjuka (parotit) är en smittsam men i regel beskedlig virussjukdom som drabbar spottkörtlar och centrala nervsystemet. Oftast drabbas spottkörtlarna framför örat och under hakan, med svullnad och ömhet antingen på ena eller båda sidorna, och vanligen i kombination med feber.

Röda hund (rubella) är som regel en beskedlig virussjukdom för barn och vuxna, men kan ge allvarliga komplikationer under graviditet. Om en gravid kvinna infekteras finns risk för allvarliga skador på fostrets hjärna, hjärta, ögon och hörsel (kongenitalt rubella¬syndrom). Risken är störst under tidig graviditet.

Difteri är en mycket smittsam och allvarlig halsinfektion som kan orsaka kvävning hos barn. Difteribakterien utsöndrar ett gift som kan ge livshotande skador på bland annat hjärta, njurar och nervsystem.

Stelkramp orsakas av en bakterie som finns i jord och kan finnas i djurs avföring. Bakterien kan infektera sår och producerar ett starkt gift som orsakar svåra kramper och andningsförlamning, ibland med dödlig utgång. Smittar ej mellan människor.

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion som kan pågå i flera månader med svåra hostattacker och leda till följdsjukdomar som lunginflammation. För spädbarn kan sjukdomen vara livshotande.

HPV (humant papillomvirus)
Det är ett mycket smittsamt virus som kan leda till cancer längre fram i livet. De flesta smittas med HPV någon gång under livet, men många vet inte om det eftersom det inte känns eller syns. Oftast läker infektionen ut av sig självt, men ibland blir den långvarig. Då ökar risken att senare i livet få cancer i svalget, livmoderhalsen, könsorganen eller ändtarmsöppningen.
Varje år får ca 800 kvinnor och 300 män i Sverige någon form av cancer som orsakats av HPV. Vaccinet har nu getts i många miljoner doser över hela världen. Studier i Sverige och andra länder har visat att vaccinet är effektivt och säkert. Fr o m läsåret 2020/21 erbjuds både flickor och pojkar vaccination. Vaccinet ges i två doser med minst ett halvår mellan doserna.Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: