E-tjänster, skola och barnomsorg

E-tjänst för förskola och fritidshem

Här kan du anmäla ditt behov av barnomsorg till Gnosjö kommuns förskolor eller fritidshem. Du som redan har plats i kommunens barnomsorg kan logga in för att ändra dina kontaktuppgifter, grund för placering eller inkomst. Du kan också säga upp platsen.

Logga in på e-tjänsten för förskola/fritidshem Länk till annan webbplats.

I vår app IST Home Skola kan du ändra schema, lägga in ledighet eller sjukfrånvaro samt ändra kontaktuppgifter.

Lathundar för e-tjänsten förskola och fritidshem

Sjukanmälan skall ske genom mobilappen IST-home. Mer information kommer innan skolstart.

Lärplattform (Fronter)

Med hjälp av lärplattformen kan lärare och elever utbyta information med varandra.

Logga in på lärplattformen Fronter Länk till annan webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

IT-pedagog
Falko Falk Braunschweig
Telefon: 0370-33 14 31

falko.falkbraunschweig@gkc.se

IT-pedagog
Thomas Carlsson
Telefon: 0370-33 11 27

thomas.carlsson@edu.gnosjo.se

Administratör barnomsorg
Telefon: 0370-33 11 51

barnomsorg@edu.gnosjo.se