Lärare och yngre elever i ett klassrum.

Utbildning och barnomsorg

Här hittar du information om all utbildningsverkamhet i Gnosjö kommun för barn, ungdomar och vuxna. Här finns också information om vad vi erbjuder för verksamhet under lov och fritid, vilket stöd vi kan erbjuda för olika behov samt hur vi arbetar med att utveckla verksamheten.

Vision och mål

Alla verksamheter inom kultur- och utbildningsförvaltningen strävar efter hög måluppfyllelse utifrån prioriterade mål och gemensamma utvecklingsområden. Kultur- och utbildningsförvaltningen har beslutat om följande visioner för de olika verksamheterna:

  • Övergripande: "Skolan för mig"
  • Förskolan: "Vi möter nya möjligheter varje dag"
  • Fritidshemmet: "Genom lek skapar vi lärande och utveckling"
  • Grundskolan: "Vi bygger grunder för livet"
  • Gymnasiet: "Med självtillit ut i livet"
  • Musikskolan: "Gör drömmar till verklighet"
  • Vuxenutbildningen: "Möjligheten till vidare kompetens"
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17
335 32 Gnosjö
Telefon: 0370-33 11 48 eller

0370-33 11 49

E-postadress
ku@edu.gnosjo.se

Kultur- och utbildningschef
Anette Skötte
Telefon: 0370-33 11 62
anette.skotte@edu.gnosjo.se

  E-tjänster