Sporthall  

Töllstorpshallen 22 x 42 m takhöjd 7 m

Disponibla tider:

Måndag - fredag kl 08.00 - 22.00
Lördag kl 08.00 - 17.00
Söndag kl 08.00 - 22.00

Avgift sporthall  
Måndag till torsdag kl 17.00-20.00,150:-/tim
övrig tid, 100:-/tim

För föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i Gnosjö kommun gäller subventionerade taxor.  

Senast uppdaterad: 2020-09-15

Kontakta oss

Föreståndare
Björn Thorsson
tel 0370-33 11 07
bjorn.thorsson@gnosjo.se

Handläggare
Lisa Gollwitzer Lyckberg
tel 0370-33 11 01
lisa.gollwitzerlyckberg@gnosjo.se

Vaktmästare
tel 0370-33 11 12

vaktmastare.tollstorp@gnosjo.se