Kulturpolitiskt program

Kulturpolitisk vision

"Kulturlivet i Gnosjö kommun ska bidra till att öka kommunens attraktivitet och tillväxt. Kultur i olika former frigör människors kreativa krafter." är visionen för Gnosjö kommuns kulturpolitik.

Kulturpolitiskt program

Kulturpolitiskt program för Gnosjö kommun 2015-2018 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Tvärpolitisk beredning

En tvärpolitisk beredning har tagit fram det kulturpolitiska programmet. Även allmänhet och föreningar har getts möjlighet att komma med synpunkter. synpunkter.

Regional kulturplan

Det kulturpolitiskt programmet refererar till den Regionala kulturplanen för Jönköpings län. Läs den Regionala kulturplanen 2018-2020 här. Länk till annan webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: