Musikstipendium

Eva och Roland Norles fond för musikutbildning utdelar sedan år 2007 ett stipendium på 10 000 kr för utbildning och utveckling inom musik. Stipendiet delas ut vartannat år. Sökande kan vara enskilda personer eller grupper, körer eller andra sammanslutningar inom musikområdet. Stipendiet kan avse utbildning, resor, kurser, inköp av instrument etc. Stipendiet kan delas ut till samma person/grupper vid flera tillfällen. Det är kultur- och utbildningsutskottet som fattar beslut om vem/vilka som ska tilldelas stipendiet.

Utdelningen sker på kommunfullmäktiges sammanträde i maj. Utdelning sker vartannat år. Sista ansökningsdagen för 2021 är 26 april.

Tidigare stipendiater
2007 Johan och Oscar Knutsson
2008 Therese Hämälainen och Sebastian Melin
2009 Linus Hultegård
2011 Brasslek och Gnosjö minibrass genom ledare Hanna Törefors
2013 Åsenhöga Youth Brass Band
2015 Gnosjö Gospel genom ledare Joakim Adriansson
2019 Arnold Stetter och Samuel Knutsson

Senast uppdaterad: 2020-03-16

Kontakta oss

Kulturutvecklare
Lennart Alves
tel 0370-33 11 33
lennart.alves@gnosjo.se

Vem eller vilka tycker du ska få Eva och Roland Norles musikstipendium 2021?

Skicka in ditt förslag på stipendiat eller din ansökan till:
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17
332 32 Gnosjö
eller
e-post: ku@edu.gnosjo.se

Sista ansökningsdatum är 26 april.