Kommunalt bidrag, studieförbund

Studieförbunden ska senast den 31 mars inkomma till kultur- och utbilningsförvaltningen med ansökan om bidrag för innevarande år. Samtidigt ska slutredovisning för avslutat verksamhetsår lämnas in.

Summan som Gnosjö kommun genom kultur- och utbildningsförvaltningen betalar ut 2021 till studieförbunden är 85 000 kr, varav 10 000 kr är riktade bidrag.

Handlingar som ska lämnas till kultur- och utbildningsförvaltningen är: ifylld ansökningsblankett om bidrag, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, tillhörande revisionsberättelse samt verksamhetsstatistik. Vi önskar handlingarna i elektroniskt format.

Studieförbunden skickar in ansökningsblankett och efterfågade handlingar här nedan.

Ansökningsformulär för kommunbidrag åt studieförbund
Välj vilken typ av giro studieförbundet använder * (obligatorisk)
Välj vilken typ av giro studieförbundet använderObligatoriska dokument
För att kommunen ska hantera er ansökan behöver ni som studieförbund bifoga verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, tillhörande revisionsberättelse samt verksamhetsstatistik. Använd fälten nedan för att bifoga efterfrågade handlingar. Du kan antingen bifoga ett (1) dokument som innehåller alla efterfrågade uppgifter, eller skicka in dokumenten separat.
Jag har förstått att om det saknas uppgifter i denna ansökan så kommer kommunen inte att kunna hantera den. * (obligatorisk)
Jag har förstått att om det saknas uppgifter i denna ansökan så kommer kommunen inte att kunna hantera den.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kultursekreterare
Evelina Nekby
tel 0370-33 11 33
evelina.nekby@gnosjo.se