När lånetiden gått ut

Under coronapandemin har vi tillfälligt tagit bort förseningsavgiften. I vanliga fall betalas avgiften enligt nedan.

Du måste betala en avgift om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid. Avgifter för försenade lån tas ut för varje dag efter att återlämningsdatumet passerats. Avgifter tas också ut om du tappar bort eller förstör något du lånat.

Har du en skuld på 150 kronor eller mer så spärras kortet för fortsatta lån. Likaså om biblioteket skickat ut en räkning för medier som inte återlämnats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: