Medie- och informationskunnighet

För att kunna fatta medvetna beslut i vår medievardag är medie- och informationskunnighet (MIK) idag en nödvändig kompetens för alla, både barn och vuxna. Folkbiblioteken i Sverige arbetar ständigt med att öka kunskapen om källkritik, informationssökning, Internet och sökmotorer med mera. Statens Medieråd har samlat information och övningar kring dessa frågor på sin sida MIK-rummet.

MIK-rummet är en en sajt om medveten medieanvändning från Statens Medieråd och Svensk Biblioteksförening. Här kan du som lärare, förälder eller elev få material och stöd vid informationssökning och källkritik. Det finns även lektionsmaterial att tillgå.

Läs mer på

http://mik.statensmedierad.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: