Föreningar och organisationer

Vill ni vara med?

Aktiv fritid för personer med funktionsnedsättningar

Teknik- och fritidsförvaltningen samt Kultur- och utbildningsförvaltningen i Gnosjö arbetar aktivt med att på olika sätt underlätta för personer med funktionsnedsättning på deras fritid. Vi har inriktning på att Gnosjös fritids- och kulturliv ska vara tillgängligt och nås av alla. För att nå upp till detta behövs ett nära och bra samarbete med föreningar, företag och organisationer i kommunen, som erbjuder rika möjligheter till aktivitet för alla, med eller utan funktionsnedsättning.  

Pluspolarekortet underlättar för personer med funktionsnedsättningar

Pluspolarekortet är exakt vad det låter som; att få ta med sig en stödperson — vem som helst, men inte samma person alltid. Det är syftet med kortet, att jag som ägare spontant ska kunna ta med vem jag vill, när det är extra jobbigt och besvärligt med funktionsnedsättning för att kunna vara med på något evenemang eller en verksamhet.

Pluspolarekortet ger rätt till att ha med sig en stödperson eller polare vid besök på något fritids-, kultur- eller föreningsarrangemang i Gnosjö och att stödpersonen kan gå med utan entrékostnad. Pluspolarekortet är en personlig handling för den personen som har en funktionsnedsättning. Denne betalar givetvis som alla andra. Vi önskar att denna möjlighet ska finnas på så många evenemang och aktiviteter som möjligt och hoppas att ni också vill vara med.

Pluspolare något för din förening eller organisation?

Personen med funktions-nedsättning bestämmer själv vem som ska följa med från gång till gång. Kortet visas upp vid entrén eller för den som ansvarar för aktiviteten/matchen/konserten/arrangemanget. Gäller i 5 år, i hela Jönköpings län från och med 2016.

För att få ett pluspolarekort skall ansökan göras hos Fritidskontoret. Den sökande ska ange en referensperson som kan intyga att han eller hon har en funktionsnedsättning. Verksamheter som ansluter sig får en dekal som visar att man medverkar i Pluspolare. Vår erfarenhet är att de som öppnar sina dörrar för människor med funktionsnedsättning får tillbaka mycket och det viktigaste med Pluspolarekortet är att fler människor ska mötas.

Vill din förening/organisation vara med?

Fyll i anmälan och skicka till:                                    

Gnosjö kommun
Fritidskontoret
Lisa Gollwitzer Lyckberg
335 80 Gnosjö
lisa.gollwitzerlyckberg@gnosjo.se

Anmälningsblankett Pdf, 269.1 kB.

 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Postadress:
Gnosjö kommun
Fritidskontoret
335 80 Gnosjö

Besöksadress:
Töllstorpshallen
Fritidsvägen 6, Gnosjö

Teknik- och fritidschef
Jan Sandberg
tel 0370-33 10 60
jan.sandberg@gnosjo.se

Handläggare
Lisa Gollwitzer Lyckberg
tel 0370-33 11 01
lisa.gollwitzer@gnosjo.se