Ungdomsledarstipendium

Gnosjö kommun vill genom stipendier till ungdomsledare främja frivilliga ledarverksamheter  och därigenom stödja föreningslivets fostrande och samhällsnyttiga arbete.

Ledaren skall ha varit verksam i sin uppgift i föreningen under, minst, de tre senaste åren. Stipendiet är avsett att användas för studier av ungdomsverksamhet, ledarutbildning eller annat liknande ändamål. Stipendiaterna utses av allmänna utskottet.

Ansökan

Ansökan kan göras av i kommunen verksam förening. Ansökan görs i ansökningsformuläret nedan. Ansökan skall insändas senast den 31 mars och stipendierna kommer att delas ut i samband med Järnbärardagarna.

 


Ange namn på ungdomsledaren som föreningen ansöker om stipendium för.Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Postadress:
Gnosjö kommun
Fritidskontoret
335 80 Gnosjö

Besöksadress:
Töllstorpshallen
Fritidsvägen 6, Gnosjö

Teknik- och fritidschef
Jan Sandberg
tel 0370-33 10 60
Jan.sandberg@gnosjo.se

Handläggare
Lisa Gollwitzer Lyckberg
tel 0370-33 11 01
lisa.gollwitzer@gnosjo.se