Konst

Verk av Joanna Thede från utställningen i Första rummet under 2019

Första rummet

I Gnosjö finns en utställningshall med namn Första rummet. Här visas konstutställningar med aktuella ämnen och uttryck.

Se aktuella utställningar i Första rummet här.

Offentliga konstverk

Runt om i kommunen finns offentliga konstverk, bland annat de sex konstverken på temat Gnosjöandan som under 2011 placerades ut i kommunens tätorter. Konstverken tillverkades i samarbete med lokala företag.

Konstnärlig utsmyckning

Kommunen tillämpar 1%-regeln som innebär att 1% av budgeten vid nybyggnation, om- och tillbyggnation går till konstnärlig utsmyckning. Aktuell byggnad just nu är Åsenhöga förskola/skola/bibliotek där konstnärerna Lars och Anne Traegde har fått uppdraget.

Konstsamling

I kommunens ägo finns en konstsamling som regelbundet förnyas med nya konstverk.

Gnosjö kommuns konstsamling har tre syften.

  • att med konstverken skapa berikande och stimulerande miljöer för personal, brukare och invånare i kommunens offentliga miljöer
  • att stimulera det lokala och regionala konstlivet genom att konstnärer blir representerade med sina verk i samlingen
  • att långsiktigt bygga upp en konstsamling som speglar det framtida lokala och regionala kulturarvet

För den som vill titta på konsten finns möjlighet att boka en visning. Samlingen innehåller både originalverk, litografier och fotografier.

Konstnärsförening

Prisma är en lokal konstnärsförening med runt tio medlemmar som regelbundet träffas för att måla tillsammans. Vid Gjutarnatta (i november) ställer föreningen ut tidstypiska verk i museets entré.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kultursekreterare
Carl Storck
tel 0370-33 11 33
carl.storck@gnosjo.se