Kommunalt bidrag, studieförbund

Kultur- och utbildningsutskottet beslutade den 24 februari 2021 att göra ett tillfälligt avsteg från riktlinjerna gällande årsbidrag till studieförbunden nämligen att hoppa över 2020 års aktiviteter vid uträkning av årsbidragen. Detta pga. det svåra läget med anledning av Covid-19.

Så här fungerar det

  • 2021 års bidrag baseras på verksamhetsåren 2017, 2018, 2019
  • 2022 års bidrag baseras på verksamhetsåren 2017, 2018, 2019
  • 2023 års bidrag baseras på verksamhetsåren 2018, 2019, 2021
  • 2024 års bidrag baseras på verksamhetsåren 2019, 2021, 2022

Trots detta skall studieförbundet inkomma till kultur- och utbildningsförvaltningen med ansökan om bidrag för innevarande år. Samtidigt ska slutredovisning för avslutat verksamhetsår lämnas in.

Handlingar som ska lämnas till kultur- och utbildningsförvaltningen är: ifylld ansökningsblankett om bidrag, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, tillhörande revisionsberättelse samt verksamhetsstatistik. Vi önskar handlingarna i elektroniskt format.

Ansökningstiden för årets bidrag är förlängd till 24 april 2022.

Ansökningsformulär för kommunbidrag åt studieförbund
Välj vilken typ av giro studieförbundet använder * (obligatorisk)
Välj vilken typ av giro studieförbundet använderObligatoriska dokument
För att kommunen ska hantera er ansökan behöver ni som studieförbund bifoga verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, tillhörande revisionsberättelse samt verksamhetsstatistik. Använd fälten nedan för att bifoga efterfrågade handlingar. Du kan antingen bifoga ett (1) dokument som innehåller alla efterfrågade uppgifter, eller skicka in dokumenten separat.
Jag har förstått att om det saknas uppgifter i denna ansökan så kommer kommunen inte att kunna hantera den. * (obligatorisk)
Jag har förstått att om det saknas uppgifter i denna ansökan så kommer kommunen inte att kunna hantera den.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kultursekreterare
Carl Storck
tel 0370-33 11 33
carl.storck@gnosjo.se