Parkering

Allmänna parkeringsplatser

På de allmänna parkeringsplatserna i kommunen är parkering tillåten högst 24 timmar, under vardagar (utom vardagar före sön- och helgdag), i följd om inget annat framgår av en tilläggstavla.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd ger personer med betydande gångsvårigheter tillstånd att parkera på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade och även på vissa andra ställen under särskilda förutsättningar.

Läs mer om parkeringstillstånd. Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Parkeringstillstånd

Handläggare
Wendela Yang
tel 0370-33 10 71
wendela.yang@gnosjo.se

Trafikhandläggare

Amel Hamzagic
tel 0370-33 10 18
amel.hamzagic@gnosjo.se

Antigona Selmani
0370-33 10 46
antigona.selmani@gnosjo.se