Cykelvägar

Vi har ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Teknik- och fritidsförvaltningen sköter gång- och cykelvägarna i Gnosjö. I övriga orter sköts de av respektive vägstyrelse.

 


Senast uppdaterad: