Trafik och gator

Teknik- och fritidsförvaltningen svarar för utbyggnad, drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar, gatubelysningsanläggning och parker.

I varje tätort finns en vägstyrelse, som via anslag från kommunen, handlägger drift  och underhåll av gator och gång- och cykelvägar.

Samhällsbyggnadsnämndens uppgift inom trafiksektorn är att verka för en god trafiksäkerhet i kommunen och upprätthålla en god trafikplanering. Nämnden tar även beslut om trafikföreskrifter och trafikregleringar.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Teknik- och fritidschef
Jan Sandberg
tel 0370-33 10 00
jan.sandberg@gnosjo.se

Trafikhandläggare
Amel Hamzagic
tel 0370-33 10 18

Antigona Selmani
tel 0370-33 10 46
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se