Bredband och IT

Kommunen har i nuläget ett förhållandevis väl utbyggt öppet optofibernät. Tidigt valde kommunen att satsa på optofiber eftersom andra tekniker har begränsningar som gör det svårt att möta framtida behov.

Gnosjö kommun har en bredbandsstrategi som antogs våren 2013. Målsättningen är att alla, både medborgare och näringsliv, skall uppleva att modern informationsteknik (IT) finns tillgänglig. År 2020 bör minst 90 % av kommunens medborgare och näringsliv ha möjlighet att ansluta sig till bredband med minst 100 Mbits/s överföringshastighet. Målsättningen överensstämmer med ambitionerna i ”Bredbandsstrategi för Sverige”.

Tanken är att målet ska uppnås genom en kombination av marknadsdriven utbyggnad och föreningsutbyggnad med hjälp av de stöd som kan fås. Från och med september, 2014, är det möjligt att söka stöd från det senaste landsbygdsprogrammet. Man kan bland annat få stöd för utgifter för utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden.

I Jönköpings län uppgår stödet till 60 % av kostnaderna för de delar av nätet som är stödberättigat, det vill säga de grundläggande delarna i fibernäten som till exempel kanalisation (tomrör), kopplingsskåp och fiberledningar. Däremot utgår inte stöd till så kallad aktiv utrustning, det vill säga till ”elektroniken” som hanterar signalerna i nätet.

Fiber på landsbygden

Det finns många sätt att starta ett projekt för att bygga bredbandsnät. Det kan starta som ett lokalt initiativ där boende inom ett visst område på landsbygden bildar en förening som sedan söker stöd och bygger ut ett fibernät. Det kan också vara ett företag som tar initiativ och skaffar tillräckligt med abonnenter för att det ska vara ekonomiskt möjligt att påbörja en utbyggnad.

Vill du vet mer om hur du går tillväga för att bilda en förening och söka stöd kan du kan du läsa mer på följande sidor:

 

Fiber i Gnosjö och Hillerstorp

Kommunen samarbetar i nuläget med två stycken fiberaktörer, så är du intresserad av att skaffa fiber till din bostad eller ditt företag kontakta någon av följande leverantörer:


Fri konkurrens ger ökad valfrihet, samtidigt som det främjar utveckling. Därför är det viktigt med öppenhet – att de fibernät som byggs är öppna och neutrala och möjliggör för hushåll och företag att fritt välja tjänster eller tjänsteleverantörer.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Samhällsutvecklare
Stefan Larsson
tel 0370-33 10 07
stefan.larsson@gnosjo.se

IT-chef
Olav Wähäsarja
tel 0370-33 10 38
olav.wahasarja@gnosjo.se

Bredbandsutbyggnaden

Länk till Post- och telestyrelsens Bredbandskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster