Trafik och infrastruktur

På de här sidorna hittar du information om våra allmänna platser, som lekplatser och grönområden. Här finns också information om bredbandsutbyggnaden i kommunen.

Gator och vägar inom kommunen sköts såväl av Trafikverket, vägföreningar som av kommunen. En del vägar sköts också av enskilda vägsamfälligheter. På det kommunala gatu-, gång- och cykelvägnätet strävar vi efter god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet.

Det finns bra kommunikationer både till och från och inom Gnosjö kommun. Det är Jönköpings länstrafik som ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken.

Utveckling och planering

Planering av trafik och infrastruktur sker i samverkan med Trafikverket och Landstinget i Jönköpings län som är huvudmän.

Gnosjö kommun är medlem i föreningarna Europakorridoren och Baltic link, som arbetar för en bättre infrastruktur i form av vägar och järnvägar.

Senast uppdaterad: 2020-09-25

Kontakta oss

Teknik- och fritidschef
Jan Sandberg
tel 0370-33 10 00
jan.sandberg@gnosjo.se


Trafikhandläggare
Amel Hamzagic
tel 0370-33 10 18

Antigona Selmani
tel 0370-33 10 46
samhallsbyggnadsnamnd
@gnosjo.se

Samhällsutvecklare
Stefan Larsson
tel 0370-33 10 07
stefan.larsson@gnosjo.se

Kundtjänst
tel 0370-33 10 00

Öppettider:
måndag-torsdag 08.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00
fredag 08.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00