Namnsättning av gator, adresser

Teknik- och fritidsförvaltningen utför adressättning i både tätort och på landsbygd inom kommunen.

Kultur- och utbildningsförvaltningen namnsätter gator i kommunens tätorter.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kart- och mätningsingenjör
Anna-Lena Stensson
tel 0370-33 10 61
anna-lena.stensson@gnosjo.se

Kart/GIS-ingenjör
Marie Nilsson
tel 0370-33 10 67
marie.nilsson@gnosjo.se