Torg och allmänna platser

För att använda allmän plats för tillställningar, försäljning, containrar och liknande, krävs tillstånd av Polismyndigheten i Jönköpings län samt medgivande från kommunen.

Allmän plats

Allmän plats är allmänna vägar, gator, trottoarer, parker eller liknande inom detaljplanelagt område som är upplåtna för allmänheten. Platsen ägs ofta av kommunen.

Avgift för markupplåtelse

Kommunen tar inte ut någon avgift för att upplåta marken.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: