Bredband och IT

Gnosjö kommun har en bredbandsstrategi som antogs våren 2013. En revidering av denna strategi pågår.

Målsättningen är att alla, både medborgare och näringsliv, skall uppleva att modern informationsteknik (IT) finns tillgänglig.

År 2025 bör minst 98 % av kommunens medborgare och näringsliv ha möjlighet att ansluta sig till bredband med minst 100 Mbits/s överföringshastighet. Målsättningen överensstämmer med ambitionerna med den nationella strategin.

Tanken är att målet ska uppnås genom en kombination av marknadsdriven utbyggnad och föreningsutbyggnad med hjälp av de stöd som kan fås.

Fiber på landsbygden

Det finns många sätt att starta ett projekt för att bygga bredbandsnät. Det kan starta som ett lokalt initiativ där boende inom ett visst område på landsbygden bildar en förening (byalag) som sedan söker stöd och bygger ut ett fibernät.

Det kan också vara ett företag som tar initiativ och skaffar tillräckligt med abonnenter för att det ska vara ekonomiskt möjligt att påbörja en utbyggnad.

För mer information om stöd för bredbandsutbyggnad:

Fiber i Gnosjö och Hillerstorp

I nuläget är det två fiberaktörer som är aktiva inom kommunen, så är du intresserad av att skaffa fiber till din bostad eller ditt företag kontakta någon av följande leverantörer:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: