Trygg och säker

Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö verkar för att öka skyddet mot olyckor för de som bor, verkar och vistas i kommunen. Det gör vi genom att i första hand arbeta förebyggande genom råd och anvisningar samt tillsyn av verksamheter. Vi utbildar också enskilda, företag och föreningar i brandskydd, hjärt-lung-räddning och hemsäkerhet. Men om en olycka ändå är framme har vi beredskap för att hantera allt från enklare insatser till omfattande industribränder. Inom vårt ansvar ligger också att samordna båda kommunernas arbete med internt skydd och krishantering för övriga förvaltningar, så att robustheten ökar mot såväl små som stora påfrestningar.

Samverkansavtal med polisen

Arbetet med trygghetsfrågor är ett nära samarbete mellan kommunen och andra organisationer. Polisen och Gnosjö kommun har gemensamt tagit fram ett handlingsprogram för de frågor som ska prioriteras just nu.

Läs Handlingsplan om hur samverkan mellan polis och kommun sker här Pdf, 481.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Räddningstjänsten via kommunvägledning:

0371-810 00, öppet helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16 (lunchstängt 11.30 - 12.30).
tel. 0371-81 000

E-post
raddningstjansten@gislaved.se