Tandvård

Tandvård ges både vid Landstingets folktandvård och av privata tandläkare.

Tandvård för barn och ungdomar
Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt att få tandvård utan kostnad till och med den sista december det år de fyller 19. Landstinget ansvarar för denna tandvård.

Tandvård för vuxna
Från det år man fyller 20 får man betala en stor del av tandvården själv. Men, man kan få ekonomiskt stöd från staten om man går till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till Försäkringskassan.

Äldre och personer med funktionsnedsättning
Äldre och personer med funktionsnedsättning har rätt att få avgiftsfri munhälsobedömning. Efter munhälsobedömningen kan nödvändig tandvård ges efter bedömning av tandläkare/tandhygienist.

Senast uppdaterad: 2020-10-13

Kontakta oss

Gnosjö Folktandvård
Järnvägsgatan 49, Gnosjö
Telefon 010-244 04 10
www.lj.se/gnosjofolktandvardlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

eller kontakta din privata tandläkare.