Personligt ombud - Jönköpings län

Ett fristående stöd för dig med en psykisk funktionsnedsättning

Vem kan få personligt ombud?

 • Du som är över 18 år.
 • Du som har en psykisk funktionsnedsättning.
 • Du som har omfattande svårigheter i ditt dagliga liv

Stöd av personligt ombud har du under en begränsad tid och det är ingen laglig rättighet.

Det innebär att vi kan tacka nej till att arbeta tillsammans med dig.

Personligt ombud arbetar tillsammans med dig för:

 • att du ska få det stöd av samhället som du behöver, önskar och har laglig rätt till.
 • att du ska ha inflytande och kontroll över ditt eget liv.

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

Vad gör ett personligt ombud?

 • tillsammans med dig komma fram till vilka behov/önskemål du har av stöd och vad vi kan hjälpa till med.
 • stötta dig vid myndighets-, vård och andra kontakter.
 • stöttar dig till att ansöka om det du är i behov av.
 • ge dig ett professionellt och medmänskligt stöd.
 • stödja och utveckla ditt egna nätverk.
 • påtala brister i samhällets insatser för psykiskt funktionsnedsatta.

Frivilligt och kostnadsfritt för dig.

Sidansvarig: Emilia VanDerMeulen

Senast uppdaterad: 2018-09-12

Kontakta oss

GGVV: personligtombud.ggvv@rjl.se

(Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo)

Anki 076- 13 79 732
Inga-Lis 076- 83 36 876
Kerstin 076- 83 41 737

Kontaktuppgifter/Synpunkter

Teamchef Personligt ombud
Carolina Skärland Löfsved
carolina.skarland.lofsved@rjl.se
070-379 51 89