Bild på en rullator

Hjälpmedel

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag, till exempel en rollator, rullstol eller duschpall. En del hjälpmedel kan du låna kostnadsfritt. Andra går att köpa via hjälpmedelscentralen, återförsäljare eller nätbutiker.

Kontakta kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast för utprovning och utlåning av hjälpmedel. Utprovningen av hjälpmedel sker mestadels i ditt hem men kan även i vissa fall ske på Rosendal. Hembesök kostar 100 kr, men är kostnadsfritt för dig som är inskriven i hemsjukvård eller har maxtaxa för hemtjänst.

Alla hjälpmedel ska lämnas tillbaka så fort du inte behöver eller använder dem längre. Hjälpmedel återlämnas på Rosendals vårdbostäder, Rosendalsgatan 8, innanför dörren som är märkt med "återlämning hjälpmedel". En kostnad på 250 kr debiteras om kommunen måste hämta tillbaka hjälpmedlet.

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Arbetsterapeut
(Gnosjö, Åsenhöga, Nissafors)
Anna Gardell
Telefon: 0370-33 13 37
anna.gardell@gnosjo.se

Arbetsterapeut
(Hillerstorp, Marieholmsbruk, Kulltorp)
Malin Jönrup
Telefon: 0370-33 13 95
malin.jonrup@gnosjo.se

Arbetsterapeut
(Trygghetsboende, minnesteam)
Jennie Liljendahl
Telefon: 0370-33 34 28
jennie.liljendahl@gnosjo.se

Sjukgymnast
(Hillerstorp, Marieholmsbruk, Kulltorp)
Olle Eklund
Telefon: 0370-33 13 36
olle.eklund@gnosjo.se

Sjukgymnast
(Gnosjö, Åsenhöga, Nissafors)
Alida Gunster
Telefon: 0370-33 34 27
alida.gunster@gnosjo.se