Habilitering

Under 2015 förändrades ansvaret för habilitering i Jönköpings län. Region Jönköpings län ansvarar numera för specialistinsatser från Habiliteringscentrum och kommunerna för habilitering i vardagen. Det spelar ingen roll vilken boendeform eller ålder du som medborgare har; ditt behov ska styra.

Det övergripande syftet med ansvarsfördelningen är att du ska få bästa möjliga stöd. Stödet styrs av gällande lagstiftning, men också av de resurser som kommunerna och Habiliteringscentrum förfogar över i vårt län.

Du som påverkas av denna förändring har varaktiga funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, rörelsehinder eller viss autismspektrumstörning. Funktionsnedsättningen är medfödd eller har kommit tidigt i livet.

Senast uppdaterad: 2020-10-01