Funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning finns i form av hjälp i hemmet, boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans och ledsagarservice.

Rätten till insatserna prövas både enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ansökan

För ansökan ta kontakt med biståndsenheten eller använd blanketten i högermenyn.

Överklagan

För information om hur du överklagar ett beslut, klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål gällande funktionshinderomsorgen, klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information. Här finns blanketter med information om hur du lämnar in synpunkter och klagomål.

Senast uppdaterad: 2018-09-12

Blanketter

Kontakta oss

Biståndsenheten

Telefontid vardagar 08:30-09:30.

tel. 0370-33 10 00länk till annan webbplats (växel)

Verksamhetschef
Johan Hammarström
Telefon: 0370-33 13 54
johan.hammarstrom@gnosjo.se

Verksamhetschef
Annelie Blirup
Telefon: 0370-33 13 15
annelie.blirup@gnosjo.se

Verksamhetschef
Veronica Rothén
Telefon: 0370-33 13 03
veronica.rothen@gnosjo.se

Verksamhetschef psykiatri
Jakob Björnell
Telefon: 0370-33 13 23
jakob.bjornell@gnosjo.se

Verksamhetschef HSL
Ronnie Alvsveden
Tefefon: 0370 - 33 13 02
ronnie.alvsveden@gnosjo.se