Försäkring

Kommunen har många olika försäkringar. En av försäkringarna som gäller dig som är brukare av kommunens verksamheter kallas ansvarsförsäkring. Försäkringen ersätter kommunens skadeståndskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler, vilket bland annat innebär skador orsakade genom:

  • Arbetstagare som gjort fel eller varit försumliga
  • Felaktig myndighetsutövning
  • Felaktiga råd och upplysningar
  • Felbehandling etc.enligt Patientskadelagen
  • Kommunen inte har följt skol- och/eller Diskrimineringslagen gällande elever

Dessutom kan ansvarsförsäkringen ersätta det ansvar kommunen kan ha så som

  • Byggherre
  • Entreprenör
  • Elever och andra i praktik genom kommunens regi. OBS! Avtal krävs mellan praktikplats och kommunen.
  • Personer i familjevård, omsorger etc.


Kontakt gällande frågor angående ansvarsförsäkringen:

Ansvarig chef för versamheten det gäller

eller socialutskottet@gnosjo.se


Senast uppdaterad: 2020-06-30

Kontakta oss

Socialutskottets ordförande
Maria Sandberg(KD)
tel 072 141 36 70

Socialchef
Elisabeth Andersson
tel 0370-33 13 67 (kontor)
Elisabeth.andersson@gnosjo.se

E-postadress
socialutskottet@gnosjo.se