Faderskap

Är barnets mor ogift vid barnets födelse måste faderskapet fastställas antingen genom bekräftelse som görs på socialkontoret eller genom dom i tingsrätt.

Föräldrarna kan i samband med faderskapsbekräftelsen, eller vid senare tillfälle, anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om sitt barn. I annat fall är modern ensam vårdnadshavare. Faderskapsbekräftelse och anmälan om gemensam vårdnad kan även göras innan barnet är fött. Bekräftelsen sker skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska godkännas av barnets mor och handläggare på socialkontoret.

Gemensam vårdnad innebär bland annat att båda föräldrarna är juridiskt jämställda. Föräldrarna beslutar tillsammans om det som är viktigt för barnet. Föräldrarna företräder barnet och fattar beslut i alla de frågor där barnet som omyndig (under 18 år) inte kan ta ansvar själv. Man har vid gemensam vårdnad också rätt till information om och insyn i barnets förhållanden.

Huvudregeln är att det oftast är bäst för barnet att föräldrarna har gemensam vårdnad, oavsett om de lever tillsammans eller ej. Om föräldrarna gifter sig efter barnets födelse får de automatiskt gemensam vårdnad, förutsatt att faderskapet är fastställt.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Boka tid för faderskapsbekräftelse/
anmälan om gemensam vårdnad

Socialkontorets reception:
Telefon: 0370-33 10 00
socialutskottet@gnosjo.se