Äldre

För att du ska få möjlighet att leva ditt liv med så hög livskvalitet som möjligt, finns olika former av insatser och stöd att få från kommunen. Äldreomsorgen ansvarar företrädesvis för insatser till personer över 65 år med åldersrelaterade problem. Kommunen erbjuder olika former av hjälp och stöd i hemmet, äldreboende, hemsjukvård och rehabilitering.

Olika utförare

En del av äldreomsorgens verksamhet drivs av kommunen och andra utförs av företag som kommunen har avtal med (Fritt val inom hemtjänsten).

Den första kontakten sker oftast med en biståndshandläggare. Tillsammans diskuterar ni vilka behov du har och vilka insatser som kan vara aktuella. Vid behov av hjälp i hemmet väljer du vilken utförare som ska utföra hjälpen.

Ansökan

För ansökan ta kontakt med biståndsenheten eller använd någon av blanketterna i högermenyn.

Vilket stöd kan man få?

Jämför hemtjänst och boenden för äldre

För att kunna välinformerade val behöver du veta vad det är för skillnad på de olika verksamheterna. Här kan du se hur det ser ut både inom våra verksamheter - och jämföra med andra kommuner.

Jämför kommunens verksamheter i äldreguidenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2020-06-30

Kontakta oss

Biståndsenheten

Telefontid vardagar 08:30-09:30.

Kommunens växel

Telefon: 0370-33 10 00

Blanketter