Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Gnosjö kommun arbetar för att du ska känna dig säker och trygg i din närmiljö och förhindra att du utsätts för brott och skadegörelse. Det gäller alla — både barn, ungdomar och vuxna.

Brottsförebyggande rådet är ett samarbete mellan kommunen, polisen, fastighetsbolag, pensionärsorganisationerna och näringslivet. Representanter för de olika organisationerna diskuterar brottsförebyggande åtgärder, ordnar utbildningar och seminarier med mera.

BRÅ är ett råd under Forum Välfärd, som är en beredning under kommunfullmäktige. Läs mer om Forum Välfärd. Öppnas i nytt fönster.

BRÅ i Sverige

Brottsförebyggande rådet är ett centrum för forskning och utveckling inom rättsväsendet (polis, åklagare, domstolar och kriminalvård). BRÅ arbetar på uppdrag av regeringen och samarbetar med andra myndigheter och organisationer.

BRÅ arbetar för minskad brottslighet och ökad trygghet, tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete.

BRÅ producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Ordförande
Kristine Hästmark
tel 0370-33 10 01
kristine.hastmark@gnosjo.se

Samhällsutvecklare
Lina Gerdin
tel 0370-33 10 19
lina.gerdin@gnosjo.se

Räddningstjänsten
Vakant

Polisen
Andreas Sjökvist

Näringslivet
Jens Söderlund