Tandvård

Tandvård ges både vid Landstingets folktandvård och av privata tandläkare.

Tandvård för barn och ungdomar

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt att få tandvård utan kostnad till och med det år man fyller 23. Regeion ansvarar för denna tandvård.

Tandvård för vuxna

Från det år man fyller 24 år får man betala en stor del av tandvården själv. Men, man kan få ekonomiskt stöd från staten om man går till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till Försäkringskassan.

Tandvård för äldre och personer med funktionsnedsättning

Äldre och personer med funktionsnedsättning har rätt att få avgiftsfri munhälsobedömning. Efter munhälsobedömningen kan nödvändig tandvård ges efter bedömning av tandläkare/tandhygienist.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontaktinformation

Gnosjö Folktandvård
Järnvägsgatan 49, Gnosjö
Telefon 010-244 04 10
Gnosjö folktandvårds webbplats Länk till annan webbplats.

eller kontakta din privata tandläkare.