Ledsagarservice

Ledsagarservice är en verksamhet som kan underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet. Man kan ansöka om ledsagarservice för att t ex besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller bara för att promenera.

Du ansöker om ledsagarservice hos kommunens biståndshandläggare.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunens växel

Telefon: 0370-33 10 00