Värdighetsgarantier

Du ska utifrån dina egna förutsättningar få känna trygghet, bevara din integritet och leva det liv, socialt och praktiskt, som du själv önskar. Med lyhördhet och respekt i våra verksamheter ska detta göras möjligt.

Delaktighet och självbestämmande

Vi lovar:

 • att göra en genomförandeplan utifrån de beslut om insatser du har.
 • att göra en genomförandeplan tillsammans med dig och din närstående, om du så önskar, inom tre veckor efter att ditt beslut om insats har börjat.
 • att följa upp genomförandeplanen minst två gånger per år. I planen ska det framgå vilka insatser som har beviljats och hur det ska utföras.
 • att göra dig delaktig i alla beslut som gäller din vardag, utifrån din funktionsförmåga.
 • att ta hänsyn till dina rutiner och önskemål.

Bemötande

Vi lovar:

 • att vårt bemötande sker med närvaro och respekt.
 • att du får både skriftlig och muntlig information när du ansöker om hjälp och när insatser har beviljats och ska starta.

Trygghet

Vi lovar:

 • att personalen kan presentera sig med en id-handling och namnbricka.
 • att antalet personer som utför vård och omsorg hos dig ska begränsas. Personalen värnar om kontinuiteten hos dig.
 • att du som flyttar till ett särskilt boende eller blir inskriven i hemsjukvården får träffa en sjuksköterska inom tre dagar.
 • att det kommer att finnas någon hos dig i livets slutskede.
 • att du får en utsedd kontaktpersonal.
 • att du får kontakt med biståndshandläggare inom tre vardagar efter att vi har tagit emot din ansökan.

Respekt för privatliv och personlig integritet

Vi lovar:

 • att all personal som ger dig hjälp och stöd omfattas av tystnadsplikt och sekretess, vi arbetar för att få ditt förtroende och din tillit.
 • att din levnadsberättelse enbart används för en individuell anpassning av stöd och hjälp i ditt dagliga liv.

Du kan hjälpa oss att uppfylla garantin genom att:

 • berätta för oss vad du anser är viktigt att veta om dig. Då kan vi lättare ge dig en god vård och omsorg.
 • berätta vilken/vilka av dina närstående du vill att vi ska ha kontakt med, om du så önskar.
 • lämna synpunkter. Vi värdesätter alla synpunkter och vill gärna ha många som tycker till om vår verksamhet. Det bidrar till en positiv utveckling.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Socialutskottets ordförande
Maria Sandberg (KD)
tel 072 141 36 70

Socialchef
Elisabeth Andersson
Telefon: 0370-33 10 00

E-postadress
socialutskottet@gnosjo.se