Synpunkter och klagomål, vård och omsorg

Många tycker att det är obehagligt att framföra synpunkter. Lite till mans är vi nog rädda för att uppfattas som besvärliga. Ändå är det viktigt att kritiken kommer fram. Inte minst när det gäller vård och omsorg som är en komplicerad verksamhet. Vi ser det som en förutsättning för utveckling och förbättring.

Dina synpunkter är viktiga

Vi ser dina synpunkter som en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra äldre- och handikappsomsorgen och individ- och familjeomsorgen i kommunen. Tveka därför inte att kontakta oss om du har synpunkter på vår verksamhet. Fyll i formuläret nedan eller skriv ner dina åsikter i vår folder och lämna den till personalen eller verksamhetsansvarig för vård och omsorg.

Alla synpunkter och klagomål dokumenteras och registreras. Om du har uppgivit namn och adress tar vi kontakt med dig inom sju (7) vardagar för att bekräfta att vi fått ditt klagomål och hur ärendet kommer att hanteras.

Formulär för synpunkter

Jag är:Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: