Jourhem, familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Gnosjö kommun söker fler familjer, både par och ensamstående, som kan ta emot barn eller ungdomar i sitt hem. Vi söker även efter kontaktpersoner som kan vara förebild för våra unga. Genom att utföra uppdrag i vår kommun kan du göra skillnad, verklig skillnad, för ett barn eller ungdom.

Jourhem

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som oftast behöver placeras akut. Under tiden jourhemmet tar emot barnet utreder socialtjänsten vad som är bäst för barnet i det långa loppet. Tanken är alltså att jourhemmet tar emot barn under en kortare period tills man vet om barnet ska hem till sina föräldrar igen eller placeras i ett familjehem.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar man regelbundet emot ett barn eller en ungdom till sitt hem. På så vis får barnet tillgång till en bonusfamilj och barnets förälder får avlastning.

Familjehem

Ett familjehem tar emot barn för längre eller kortare tid i sitt hem.

Kontaktperson

Kontaktperson är en medmänniska, en kompis, som kan stötta i sociala kontakter och fritidsaktiviteter.


Vid intresse fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Eller kontakta:
Socialtjänsten
Anicka Gunnarsson
Telefon: 0370-33 13 75
anicka.gunnarsson@gnosjo.se

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Du når socialkontorets reception via kommunens växel:

Telefon: 0370-33 10 00
socialutskottet@gnosjo.se