Tolk

Om du är i behov av tolk när du träffar svenska myndigheter har du enligt svensk lag rätt till det. De lagar som reglerar tolkförmedlingen är förvaltningslagen, rättegångsbalken, Hälso- och sjukvårdslagen (HsL) och Socialtjänstlagen (SoL). Gnosjö kommun erbjuder tolkning på ett 50-tal olika språk. För bokning av tolk kontakta socialkontorets reception eller din handläggare.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontaktinformation

Du når socialkontorets reception via kommunens växel:

Telefon: 0370-33 10 00
socialutskottet@gnosjo.se