Invandring och integration

Gnosjö kommun har ett avtal med Länsstyrelsen om att årligen ta emot flyktingar som beviljats permanent uppehållstillstånd av Migrationsverket.

Arbetsförmedlingen ansvarar för introduktion av nyanlända flyktingar sedan december 2010. Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) vänder sig till nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) som har fått uppehållstillstånd som flyktingar eller av flyktingliknande skäl samt kvotflyktingar. Även nyanlända i åldern 18-19 år, som saknar föräldrar i Sverige, omfattas av den nya lagen liksom anhöriga till nyanlända.

Alla nyanlända flyktingar omfattas inte av etableringslagen på grund av exempelvis nedsatt prestationsförmåga eller åldersskäl. För den gruppen har kommunen ett särskilt ansvar.

Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan tillsammans med den nyanlände. I etableringsplanen ingår exempelvis samhällsorientering, arbetsförberedande insatser, SFI m m. Etableringsplanen omfattar 24 månader.

Kommunen ansvarar för SFI-undervisning och samhällsorientering för vuxna. Dessutom har kommunen ansvar för skola och barnomsorgsverksamhet och andra insatser för barn och ungdomar. Utöver detta har kommunen även hand om bostadsförsörjning och praktisk hjälp i samband med bosättning samt insatser inom det sociala området.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontaktinformation

Du når socialkontorets reception via kommunens växel:

Telefon: 0370-33 10 00
socialutskottet@gnosjo.se

Länkar

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Rädda barnens hjälplinje för barn på flykt
Hjälptelefon där nyanlända barn och unga som kommit till Sverige får stöd och svar på sina frågor på tre olika språk. Barnen kan vara anonyma när de ringer och samtalet är gratis. De språk som talas är engelska, arabiska och dari. Telefonen är öppen varje dag mellan kl 15 och 18.
tel 0200-77 88 20