Bild på ett trygghetslarm och larmknapp

Trygghetslarm

Trygghetslarm kan ges till den som önskar. Detta innebär att du kan påkalla hjälp hela dygnet. Det är inget akutlarm, vid akuta situationer, kontakta 1177 eller 112.

Avgift
Trygghetslarm kostar 294,05 kr/månad. Avgiften är inkomstprövad.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunens växel

Telefon: 0370-33 10 00