Fixartjänst

I kommunen finns en fixartjänst som drivs av Kamratstödet och IOGT-NTO som ett socialt företag.

Läs med om fixartjänsten på kamratstödets webbplats Länk till annan webbplats.

Om sociala företag

Ett socialt företag har som mål att genom produktion av olika varor och tjänster skapa arbete, och att återinvestera vinsterna i företaget. Detta entreprenörskap, oftast i kooperativ form, innebär att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden får möjlighet att jobba 100 % av sin förmåga.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: