Avlösarservice

Om du får vård och stöd av en närstående i hushållsgemenskap, kan du ansöka om avlösarservice. Denna insats ska, om inget annat bestämts, utföras på dagverksmheten Träffpunkten eller på korttidsavdelningen Rosendal. Insatsen kan även utföras i hemmet om särskilda skäl föreligger.

Du ansöker om avlösarservice hos kommunens biståndshandläggare.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunens växel

Telefon: 0370-33 10 00