Gifta sig, partnerskap

En borgerlig vigsel är alternativet för er som av någon anledning vill ha denna viktiga ceremoni utformad på ett annat sätt än vad kyrkan kan erbjuda. Kanske har ni en annan trosriktning än Svenska kyrkan, eller kanske har ni inte någon religiös tillhörighet alls eller har helt andra skäl att inte vilja gifta er i en kyrka. För er är en borgerlig vigsel genom kommunen alternativet.

En borgerlig vigsel är efter beslut i riksdagen möjlig för alla par oavsett kön och sexuell läggning. Genom denna lagändring upphörde den tidigare lagen om registrering av partnerskap.

Vigselceremonin

Vigselförrättare i kommunen är följande personer:

  • Kristine Hästmark, kommunstyrelsens ordförande
  • Markus Kauppinen, kommunstyrelsens andre vice ordförande 
  • Christian Bagan. kommunsekreterare
  • Sanna Rickardsson, ekonomichef

De är alla förordnade av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Formerna för en borgerlig vigselceremoni är mycket fria. Man kan gifta sig i kommunhuset eller på annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren. En borgerlig vigselceremoni tar i normalfallet bara några få minuter men ceremonin kan utformas enligt ert önskemål för att göra den mer personlig. Ni kan ta med släkt, vänner och bekanta eller ha en ceremoni i hemlighet med bara några få vittnen. Tänk på att kontakta vigselförrättaren så tidigt som möjligt i planeringen för att boka tid med mera.

Vittnen

Lagen anger som krav att två vittnen skall närvara vid vigseln och detta är lämpligen några av era vänner, släktingar eller liknande. I det fall ni inte har några vittnen kan vigselförrättaren be personal vid kommunhuset att ställa upp som vittnen i det fall vigseln sker i kommunhuset och under kontorstid.

Anmälan om hindersprövning

Hindersprövning måste göras innan giftermål. Hinder för giftermål kan vara att en av parterna eller bägge är minderåriga, eller att de är släkt, eller att det finns en ännu inte avslutad skilsmässa hos någon av parterna. Parterna ansöker gemensamt om hindersprövning hos skatteverket.

Information om och anmälan om hindersprövning på skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Efter att ni fått er hindersprövning beviljad av skattemyndigheten kontaktar ni någon av kommunens vigselförrättare eller kommunens växel och kommer överens om en tid.

Kostnad

Att gifta sig borgerligt är helt gratis så länge det sker inom kommunens gränser och i kommunens lokaler. För par som inte bor i Gnosjö kommun tas en avgift på 500 kr ut.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se

Skattekontoret i Värnamo
Storgatan 51
331 82 Värnamo
tel 020-56 70 00

Länkar
Skatteverkets information om äktenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.