Skilsmässa, separation

Föräldrar är välkomna att beställa tid för samarbetssamtal för att komma fram till gemensamma lösningar om barnens boende, umgänge m m hos familjerättens socialsekreterare. Föräldrarna kommer båda till samarbetssamtalen.

Föräldrarna kan få hjälp med att skriva avtal om vårdnad om barn, boende, umgänge och överenskommelse om boförälderns kostnader vid umgängesresor. För att avtalen ska bli juridiskt bindande krävs att socialnämnden genom familjerättens socialsekreterare godkänner avtalen. För att avtalen ska kunna godkännas ska innehållet i avtalen vara till barnet/barnens bästa.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: