Öppenvårdsteamet

Öppenvårdsteamet är en verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, IFO, Gnosjö kommun. Öppenvårdsteamet består av familjebehandlare och ungdomsbehandlare. Målgruppen för öppenvården är barn och ungdomar 0-25 år och deras familjer.
 
Öppenvårdsteamet erbjuder föräldrar, barn och ungdomar behandling på hemmaplan. Insatsen anpassas efter barnets/ungdomens och föräldrarnas behov. Insatserna från öppenvården är alltid kostnadsfria och ges som bistånd genom en socialsekreterare. Öppenvårdsteamet arbetar dagtid, kvällstid och helger.

Öppenvårdsteamet arbetar bland annat med:

Konflikter i hemmet

Kriminalitet

Skolbekymmer

Missbruk

Stöd i föräldraförmåga

Psykisk ohälsa hos den unge/föräldern

Ungdomsboende

Aggressivitet

Självdestruktiva beteenden

Förebyggande arbete

Gruppverksamheter

Praktisk hjälp i hemmet

Motivationsarbete

Kompetensen inom Öppenvårdsteamet är bred. De som arbetar inom Öppenvårdsteamet är socionomer, behandlingspedagoger och beteendevetare.
 
Öppenvårdsteamet sitter i egna lokaler på Järnvägsgatan 14 i Gnosjö. Behandling via Öppenvårdsteamet sker både i hemmet, i öppenvårdens lokaler samt socialförvaltningens träningslägenhet i Gnosjö.  
 
Vi som arbetar inom Öppenvårdsteamet har sekretess. Sekretess innebär att vi inte får prata om det som kommer fram vid våra samtal med någon utomstående. Vi som arbetar inom Öppenvårdsteamet har dock en anmälningsskyldighet. Detta innebär att vi måsta anmäla till socialsekreterare inom IFO om något kommer upp under samtalen som gör att vi känner oro över ett barns/ungdoms situation.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Reception socialkontoret
Telefon: 0370-33 10 00
socialutskottet@gnosjo.se

Besöksadress
Öppenvårdsteamet
Järnvägsgatan 14
335 30 Gnosjö

Länkar
BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Facebook-jourvuxen Länk till annan webbplats.